• odpadová
  aplikácia
  ELO Evidencia odpadu

  Firmy • Obce • Spracovatelia odpadov

  Evidencia odpadov po novom

  efektívne, bez problémov
 • Vyskúšajte na 3 mesiace zadarmo

Hľadáte v evidenčnej vyhláške ako správne vyplniť Evidenčný list odpadu a máte z toho hlavu v smútku?

Nechápete načo bolo dobré meniť metodiku odpadovej evidencie?

Neviete ako vypracovať ročné Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním?

Novinky

 • Evidenčný list skládky odpadov

 • Vážne lístky

 • Vlastné zostavy štatistík

 • Identifikačný list nebezpečného odpadu

 • Automatické zasielanie údajov o odpadoch vašim zákazníkom

 • Prevádzkový denník

 • Ohlásenie o množstvách a poplatkoch za odpady na skládke

 • Ohlásenie o vzniku odpadu za zákazníka

 • Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu

Využite odpadovú aplikáciu ELO.sk a uľahčite si život

ELO je odpadová aplikácia, ale aj evidenčný automat. S touto apkou Vám ani nenapadne spomenúť si na zmenu tlačív vo vyhláškach, či novú metodiku.

Využite funkcie, ktoré Vám uľahčia a zrýchlia prácu. Majte väčší prehľad vo svojich odpadoch.

ELO - Evidencia odpadu | Odpadová aplikácia

Naše služby využívajú aj

Pôvodcovia

Obce

Spracovatelia

ELO.sk - Odpadová aplikácia Odpadový automat Odpadový poradca

ELO - Evidenčný list odpadov | Ohlásenie | Odpadová evidencia

 • Dvojzáznam eviduje hneď cez 2 riadky

  Nezadávajte údaje o vzniku a odovzdaní cez dva evidenčné riadky. Kašlite na to, to spraví za Vás ELO.

 • Funkcia Automat

  Neevidujte mesačne kontinuálny vznik odpadov. Načo, ELO to bude robiť za Vás.

 • Import údajov z excelu

  Vašu súčasnú databázu v exceli si môžete naimportovať do aplikácie.

 • 3 kliky, 3 sekundy pre ročné Ohlásenie o vzniku odpadu

  Aj s novou metodikou ohlasovania odpadov cez 3 riadky. Šéfovi bude trvať dlhšie podpisovanie tlačiva.

Evidujte odpady 10 krát efektívnejšie

ELO - Evidenčný list odpadov | Dvojzáznam

Dvojzáznam a Evidenčný automat Vám uľahčia polovičku práce

Funkcie dvojzáznam a automat Vás zahrejú pri srdci. Ušetria Vám čas pri evidovaní.

Dvojzáznam rieši nezmyselnú povinnosť evidovať vždy aj vznik odpadov, teda dvojriadkove záznamy v evidenčnom liste. Stačí Vám zadať odovzdanie odpadu a ELO za Vás vykoná vznik odpadov.

Automat je skvelý ak odvážate odpady sporadicky. Odhadované vzniky bude za Vás evidovať každý mesiac sám. A keď raz pridáte odvoz odpadu, odhadované vzniky sa Vám prepočítajú spätne.

Využite IMPORT existujúcej evidencie odpadov

Uľahčíte si prácu a natiahnite si do aplikácie údaje o Vašich odpadoch za aktuálny rok, či roky predošlé. Jednoducho z Vášho excelu.

ELO - Evidenčný list odpadov | Import
ELO - Evidenčný list odpadov | Štatistiky

Štatistické prehľady priamo pod nosom

Majte vždy štatistické prehľady priamo pod nosom. Či už za konkrétny odpad, prevádzku, či celú firmu.

Potrebujete k odpadu pridať poznámku či dokument?

Napríklad, že Vám ešte neprišla od odberateľa kópia č. 4 Sprievodného listu nebezpečného odpadu, či vážny lístok alebo ak si nie ste istý, či máte zadaný správny kód nakladania. Poznámky Vám to budú pripomínať a už nikdy na nič nezabudnete.

Uložte si aj vážny lístok, či Sprievodný list nebezpečného odpadu ku každému odvozu. Budete ho mať kedykoľvek po ruke. Aj pri kontrole.

ELO - Evidenčný list odpadov | Poznámky
ELO - Evidenčný list odpadov | Udalosti

Nastavte si termín nejakej udalosti

Nastavte si termín kedy máte podať ohlásenie, kedy Vám končí zmluva s odberateľom, či kedy máte firemnú poradu. Alebo kedy je potrebné objednať vývoz kontajnera, či poslať report šéfovi.

ELO Vám to včas pripomenie.

Kontrola zadaných údajov

Nie ste si istý, či pri odvoze odpadov je potrebné zadať do evidencie aj Poznámku, či Skratku? Nelámte si s tým hlavu, je tu ELO. Nesprávny zápis Vám vysvieti na červeno a poradí Vám ako to napraviť

ELO - Evidenčný list odpadov | Kontrola
ELO - Evidenčný list odpadov | Ohlásenie

Pošlite ohlásenie o vzniku odpadu mailom priamo kontrolórovi, či šefovi

Pošlite sebe, šéfovi, či zákazníkovi evidenciu odpadov alebo ohlásenie o odpadoch mailom priamo z aplikácie.

Kontrola udeleného súhlasu

Stalo sa vám niekedy že ste odovzdali nejaký nebezpečný odpad, ktorý ste nemali schválený v súhlase? Aplikácia Vás na to upozorní.

Aj na platnosť Vášho súhlasu, či prekročené povolené množstvo odpadov.

ELO - Evidenčný list odpadov | Súhlasy
ELO - Evidenčný list odpadov | Blog

Blog – Odpadové tipy

Neviete ako máte zaevidovať odovzdanie elektra do spätného zberu, dreva pre zamestnancov, či odovzdanie odpadu nasledujúcemu držiteľovi?

Žiaden problém, jeden klik a ste v BLOGu, kde to presne popisujeme a kedykoľvek sa k tomu môžete vrátiť.

ELO - Evidenčný list odpadov | COOP

Funkcia COOP – špecialitka pre náročných

Funkciu COOP sme vyvinuli pre predajne potravín. Máte 50 prevádzkarní a zberová spoločnosť Vám vyváža odpady zo všetkých naraz, alebo  z nejakého rajónu?

Zabudnite na manuálne evidovanie. ELO to vie inak.

Cenník aplikácie ELO

TRIAL
ročne bez DPH
0 €
Plná funkčnosť na 90 dní
Účet MAXI na otestovanie aplikácie
Zadarmo
Licencia MAXI na 90 dní
MINI
ročne bez DPH
100 €
1 firma
Účet vhodný pre 1 firmu alebo obce
Kód činnosti P, M
neobmedzený počet záznamov
1 firma a pod ňou 3 prevádzky
3 správcovia prevádzok
Sekcia BLOG: Ako evidovať odpady Vzorové dokumenty
Štatistiky
Identifikačný list nebezpečného odpadu
BONUS: Konzultácie ZADARMO
MAXI
ročne bez DPH
400 €
3 firmy
Účet vhodný pre 3 firmy
Kódy činnosti P, M, V, R, D, O, S
neobmedzený počet záznamov
3 firmy a pod nimi 15 prevádzok
15 správcovia prevádzok
Sekcia BLOG: Ako evidovať odpady Vzorové dokumenty
Štatistiky
Identifikačný list nebezpečného odpadu
Automatické zasielanie údajov o odpadoch vašim zákazníkom
Prevádzkový denník
Vážne lístky
BONUS: Konzultácie ZADARMO
PROFI
ročne bez DPH
700 €
Pre profíkov
Účet vhodný pre poradcov a COOP
Kódy činnosti P, M, V, R, D, O, S
neobmedzený počet záznamov
99 firiem
99 prevádzok
99 správcov prevádzok
Sekcia BLOG: Ako evidovať odpady Vzorové dokumenty
Štatistiky
Identifikačný list nebezpečného odpadu
Automatické zasielanie údajov o odpadoch vašim zákazníkom
Prevádzkový denník
Vážne lístky
Ohlásenie o množstvách a poplatkoch za odpady na skládke
Funkcia hromadné evidovanie pre predajne a veľké množstvo prevádzok
BONUS: Konzultácie ZADARMO

Čo o ELO povedali jeho používatelia

Veľmi ma potešila novinka „ELO“ od spoločnosti Odpadový hospodár. Program je zrozumiteľný, logický a ušetrí veľa času. Jeho veľkou výhodou je prehľad o nakladaní s odpadmi, od zostatku z minulého roka, cez vznik a odovzdanie, až po zostatok na sklade a to aj v grafickej podobe. Zaujímavou je aj  funkcia dvojzáznam a upozornenia pre súhlasy, ktorá Vás napríklad upozorní, že odpad, ktorý sa práve snažíte zaevidovať, nemáte udelený v súhlase, či ste prekročili množstvo povolených odpadov. Program uľahčí prácu automatickým zadávaním katalógových čísiel. Pri zadávaní nasledujúcich držiteľov odpadu zas odbremení od prácneho vyhľadávania identifikačných údajov výberom zo zoznamu držiteľov. Pôvodcom resp. držiteľom odpadov nesporne zjednoduší priebežné vedenie evidencie a vyrieši problémy s vypĺňaním ročného Ohlásenia, nakoľko toto sa vygeneruje samo.

Nemala som žiadne veľké očakávania a práve preto ma aplikácia pozitívne prekvapila. Ako človek z praxe oceňujem vizuál aplikácie, prehľadnosť a logickosť. Aplikácia poskytuje vynikajúci prehľad o tvorbe odpadov vo firme v číselnom aj grafickom zobrazení. Toto sa mne osobne veľmi páči. Súčasťou sú kontrolné mechanizmy, ktoré Vás upozornia na prekročenie limitov zo súhlasov OÚ, ktoré v aplikácii nahráte. Výborne komunikujú rôzne úrovne aplikácie, čo je neoceniteľné pri tvorbe hlásení. Z môjho testovania môžem na záver aplikáciu odporučiť každému, kto potrebuje moderné a spoľahlivé riešenie odpadov vo firme s osobnou odbornou podporou spoločnosti Odpadový hospodár. Ďakujem a prajem pekný deň.

Mal som možnosť vidieť, softvérové riešenie evidencií odpadov, ktoré momentálne pripravuje Odpadový hospodár. Softvér ELO je veľmi praktický pre spoločnosti, ktoré nakladajú s odpadom pravidelne, ale aj nepravidelne. Ide o zjednodušenie, často úmorne vypracovaných evidenčných listov. Zároveň je prepojený na potrebné súhlasy a aktuálnu legislatívu, takže informuje spoločnosť už priamo pri vedení evidencií s aktuálnym stavom, čo je veľkou pomôckou. Vizuálne prostredie taktiež hodnotím pozitívne, nakoľko sú hneď na očiach tie najdôležitejšie údaje. Myslím, že spoločnosť  Odpadový hospodár naozaj odviedol kus práce a softvér určite odporúčame ako z dôvodu legislatívnej kontroly, tak aj uľahčenia manuálnej práce pri tvorbe ELO.

ELO je úplne super program a následná podpora aj po školení. Veľmi pekne ďakujem p. Tomášovi za ochotu a priame odpovede k danému problému.

S Firmou Odpadový hospodár pracujeme prvý rok, ale napriek tomu môžem vyjadriť len pochvalu. Program je prehľadný, ľahko sa v ňom pracuje aj obyčajnému užívateľovi. V prípade, nejasností mám k dispozícií rôzne príručky, ktoré mi často chodia mailom. V prípade potreby neváham otravovať p. Schabjuka a vždy je ochotný mi pomôcť. Ak sa jedná o nejaký zložitejší problém, riešime ho a vždy nájdeme nejaké prijateľné riešenie. Som spokojná, pokiaľ je tento program schopný podľa údajov, ktoré do neho zadáme vyhotoviť  – Ročné hlásenie o odpadoch, tak to stojí za to, tento program si zabezpečiť. Vrele odporúčam.

ELO aplikácia je super. Momentálne spracovávam Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a som milo prekvapená, ako rýchlo som ho vytvorila cez ELO. Keď som nemala túto aplikácia, trvalo mi niekoľko hodín, niekedy aj dva dni,  kým som vyplnila toto tlačivo, teraz ho mám za niekoľko sekúnd, stačí exportovať Karty s evidenciami odpadov do Ohlásenia. Keby som vedela, ako to zjednoduší moju prácu, už dávno tlačím na zamestnávateľa zakúpiť licenciu. Odporúčam každému, kto má na starosti odpady.

Čo Vás ešte možno zaujíma

 • Používam excel, v čom je aplikácia lepšia?

  Excel sa Vám sám neprispôsobí keď sa zmení tlačivo. Excel Vám nepovie, či evidenčný záznam máte OK, alebo je to blbosť. Excel Vám neurobí na 3 kliky ročné Ohlásenie. Excel sa Vám automaticky nevyplní, no ELO áno. S excelom sa ani neporadíte, či to čo robíte, máte správne. S nami a s ELO áno.

 • Nemám internet, dá sa používať aplikácia?

  Nie, nedá. ELO je online aplikácia. Údaje máte kedykoľvek a kdekoľvek k dispozícii, no internet budete potrebovať. Je to podobné ako internet banking.

 • Určite je to komplikované.

  Používate internet banking? Ak áno, tak určite zvládnete ľavou zadnou aj ELO. Na začiatku Vás síce čaká zoznámenie sa s aplikáciou, no potom je to už brnkačka. Navyše máte našu podporu kedykoľvek k dispozícii, na diaľku Vám môžeme všetko nastaviť.

 • Môžem s vami diskutovať moje problémy s evidenciou?

  Samozrejme. Každý kto si objedná platenú verziu s nami môže konzultovať čo potrebuje. Čokoľvek z odpadového hospodárstva.  Poznáte hru Milionár? Pamätáte na priateľa cez telefón? My budeme Váš odpadový kamoš.

 • Vrátime Vám peniaze

  ELO je to skvelá aplikácia. A preto Vám poskytneme aj skvelú garanciu spokojnosti. Nie len že máte možnosť si ELO zadarmo vyskúšať, no my Vám dáme viac. Ak si objednáte platenú verziu, a do 30 dní si poviete, že apka nie je pre Vás to pravé orechové, vrátime Vám peniaze. Len tak, bez udania dôvodu.