BLOG o evidovaní odpadov

Marcové novinky v ELO.sk

Pripravili sme pre Vás 3 novinky, zlepšováky, ktoré Vám zlepšia prácu a zvýšia prehľad o odpadoch.

Ako zaevidovať zostatky v roku?

Evidenčné zostatky sú jednou z oblastí evidovania odpadov, ktoré nesú so sebou viacero otáznikov. Celkovo by sa dalo povedať, že evidovať zostatky je zbytočná práca, nakoľko sa jedná zväčša len o odhadované , teda nepresné čísla...

Čo zadať do stĺpca IČO, ak sa odpad nachádza vo Vašej firme?

Pôvodcovi odpadu môžu odpady vznikať alebo ich odovzdávať nasledujúcemu držiteľovi. Ak odpady vznikajú vo firme, treba ich evidovať v závislosti od toho či sa jedná o individuálny alebo kontinuálny vznik....

Kontinuálny vznik odpadov

Pri evidovaní rozlišujeme či ide o jednorázový alebo kontinuálny vznik odpadov. Oba sa odlišujú rozdielnym zapisovaním údajov...

Jednorázový vznik odpadov

Pri evidovaní rozlišujeme či ide o jednorázový alebo kontinuálny vznik odpadov. Oba sa odlišujú rozdielnym zapisovaním údajov...

Odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti – ročné ohlásenie

Odpady je potrebné odovzdávať len oprávneným firmám. V zákone o odpadoch však existuje viacero výnimiek, kedy tak urobiť nemusíte. Napríklad v prípade spätného zberu, cez zberné miesto, či ak chcete odovzdávať odpady vhodné na využitie v domácnosti. Je to však podmienené vydaním súhlasu z Okresného úradu...

Odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti – evidencia

Odpady je potrebné odovzdávať len oprávneným firmám. V zákone o odpadoch však existuje viacero výnimiek, kedy tak urobiť nemusíte...

Spätný zber elektro odpadov

V praxi sa aj firmy stretávajú s tým, že odpad odovzdajú do spätného zberu. Napríklad elektro odpady, pneumatiky, či svietidlá. Problém však nastáva vtedy, ak daný proces chcete zaevidovať do evidenčného listu odpadov...