Prémiový obsah | Ako evidovať odpady | Blog | ELO – Evidencia odpadov | Hlásenie o vzniku odpadu

Evidenčné zostatky sú jednou z oblastí evidovania odpadov, ktoré nesú so sebou viacero otáznikov. Celkovo by sa dalo povedať, že evidovať zostatky je zbytočná práca, nakoľko sa jedná zväčša len o odhadované , teda nepresné čísla…

Pôvodcovi odpadu môžu odpady vznikať alebo ich odovzdávať nasledujúcemu držiteľovi. Ak odpady vznikajú vo firme, treba ich evidovať v závislosti od toho či sa jedná o individuálny alebo kontinuálny vznik….

Pri evidovaní rozlišujeme či ide o jednorázový alebo kontinuálny vznik odpadov. Oba sa odlišujú rozdielnym zapisovaním údajov…

Pri evidovaní rozlišujeme či ide o jednorázový alebo kontinuálny vznik odpadov. Oba sa odlišujú rozdielnym zapisovaním údajov…

Odpady je potrebné odovzdávať len oprávneným firmám. V zákone o odpadoch však existuje viacero výnimiek, kedy tak urobiť nemusíte. Napríklad v prípade spätného zberu, cez zberné miesto, či ak chcete odovzdávať odpady vhodné na využitie v domácnosti. Je to však podmienené vydaním súhlasu z Okresného úradu…

Odpady je potrebné odovzdávať len oprávneným firmám. V zákone o odpadoch však existuje viacero výnimiek, kedy tak urobiť nemusíte…

V praxi sa aj firmy stretávajú s tým, že odpad odovzdajú do spätného zberu. Napríklad elektro odpady, pneumatiky, či svietidlá. Problém však nastáva vtedy, ak daný proces chcete zaevidovať do evidenčného listu odpadov…