VIDEO návody ako používať aplikáciu

Ako evidovať odpady – VIDEO návod

Evidovanie odpadov je pomerne náročné, medzi najväčšie problémy patrí asi kód nakladania, či definovanie stavu, kto je nasledujúci držiteľ. Ale aj rôzne kódy, skratky, či poznámky dajú zabrať. Aby ste v tom mali menší guláš, pripravili sme VIDEO návod o evidovaní odpadov. Je to školenie o evidovaní odpadov a je k dispozícii pre každého. Potrebujete len počítač, […]

Základné zorientovanie sa v aplikácii

Keď sa prihlásite do aplikácie, dostanete sa na nástenku, ktorá je centrom aplikácie. Na nástenke môžete vytvárať nové karty odpadov. Môžete sledovať štatistiky o odpadoch za prevádzku a celú firmu, vytvárať si poznámky, či pridávať  udalosti s upozornením. Na nástenku sa dostanete vždy po kliknutí na logo aplikácie ELO. V hornom menu aplikácie, v časti Firmy a prevádzky si môžete […]

Firemné údaje, zodpovedná osoba, správcovia prevádzok

Údaje o firme si môžete nastaviť v sekcii Firmy a prevádzkarne. Keď ste sa prihlásili do aplikácie, ELO zistil na základe Vášho IČO všetky základné údaje o Vašej spoločnosti a automaticky ich doplnil do Vášho účtu. Niektoré údaje je však potrebné zadať manuálne. Napríklad štatutárny orgán v časti Firmy alebo zodpovednú osobu v zložke Prevádzkarne a miesta vzniku. Počet firiem, či prevádzkarní môžete […]

Môj profil

Do Vášho profilu sa dostanete, keď kliknete na túto ikonu s Vašim menom. Môžete si tu nastaviť svoje profilové údaje, fakturačné údaje, či zvoliť si typ licencie. Nastaviť si tu môžete aj zmenu prístupového hesla a nájdete tu aj zoznam vystavených faktúr.

Nový odpad, úprava karty odpadov, pridávanie evidenčných záznamov, štatistiky

Novú kartu odpadu, teda nový odpad si môžete založiť priamo na nástenke alebo aj na akejkoľvek karte odpadov. Vytvoríte si ju tak, že kliknete na tlačítko Plus. Následne si vyberiete katalógové číslo odpadu,  a ak je to nebezpečný odpad, aj Y-kód. Ďalej si môžete zvoliť vlastný názov, ikonu odpadu, ako aj farbu danej karty odpadov, […]

Evidovanie odpadov na karte odpadov

Odpady sa evidujú na karte odpadu. Môžete to robiť viacerými spôsobmi, buď manuálne alebo si môžete pomôcť automatickými funkciami. Prvý spôsob je manuálne zadávanie evidenčného záznamu kliknutím na Nový záznam odpadu. V ňom je potrebné vypísať informácie o dátume, sklade, nádobe, množstve vzniknutého alebo odovzdaného odpadu, vypísať nasledujúceho držiteľa, skratku a  poznámku. Teda presne to, čo požaduje […]

Dvojzáznam šetrí kopec práce. Stačí ho len nastaviť.

Odpady môžete evidovať manuálne, no môžete využiť aj automatické funkcie, ktoré Vám výrazne pomôžu. Takéto funkcie sú tri. Dvojzáznam, Automat a Import. V tomto videu si ukážeme ako funguje Dvojzáznam a ako si ho spustiť. Pôvodca odpadov musí evidovať vznik a odovzdanie odpadov. Od roku 2018 je to potrebné zadávať cez dva samostatné riadky. Prvý riadok ako vznik odpadov […]

Ako nastaviť automat aby evidoval samostatne?

Automat pomáha v situácii, keď firme vzniká odpad kontinuálne a vyváža ho len sporadicky, raz ročne, či pár krát za rok. Podľa evidenčnej vyhlášky je potrebné pri kontinuálnom vzniku odpadov evidovať odpady minimálne raz za mesiac. Aj keď ide len o odhad vzniknutého množstva, ktorý treba neskôr upraviť, podľa reálneho odvezeného množstva. Využiť to môžete napríklad v situácii, keď […]

Ako si naimportovať údaje do aplikácie?

Máte evidenciu odpadov v exceli a nechce sa Vám ju manuálne prepisovať do aplikácie? Nemusíte, stačí si spustiť import záznamov. Táto možnosť sa nastavuje cez Import na každej karte odpadov. Pre import je potrebné stiahnuť si vzorový dokument, do ktorého si uložíte Vaše záznamy – kliknite na Stiahnuť vzorový import. Je to klasická excel tabuľka, ktorá […]

Ako zmeniť záznamy, ako na hromadné zmeny a mazanie záznamov?

Každý jeden evidenčný záznam môžete upravovať. Buď cez možnosť Upraviť záznam, alebo jednoduchšie, priamo v prehľade evidenčných záznamov. Takto môžete meniť údaje jednotlivo, čo by však v prípade väčšieho počtu zmien nebolo praktické. Ak chcete upraviť záznamy vo viacerých riadkoch, môžete využiť funkciu Hromadné zmeny. Napríklad, ak chcete zmeniť skratku, názov skladu, či kód nakladania odberateľa. Najskôr […]

Ako si pridať poznámku, či udalosť aby mi ich aplikácia pripomínala?

Ak si chcete urobiť väčší prehľad Vo Vašich odpadoch, môžete využiť poznámky a udalosti. Poznámky môžete zadávať buď na nástenku, alebo aj ku každému evidenčnému záznamu. Na nástenku si môžete pridať napr. poznámky všeobecného charakteru. Napríklad, že je potrebné skontrolovať sklad odpadov, naštudovať si zmeny v zákone, či iné. Všeobecné poznámky z nástenky sa zobrazujú v hornej časti. Poznámky si […]

Ako si vytlačiť Evidenčný list odpadov a ročné Ohlásenie?

V sekcii Export si môžete stiahnuť Evidenčný list odpadov či ročné Ohlásenie. Môžete si ho stiahnuť klasicky, alebo poslať e-mailom sebe alebo niekomu inému. Keď si zvolíte Export evidenčného listu odpadov, ELO Vám ponúkne možnosť exportovať aktuálne nastavený odpad. Ak si želáte exportovať viac druhov odpadu alebo všetky odpady naraz, stlačte Vybrať ďalšie karty odpadov. Následne […]

Ako si nastaviť súhlasy, aby Vás upozorňovali na chyby

V sekcii Firmy a prevádzky si môžete nastaviť aj súhlasy. Napríklad súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov či súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácností. Ich výhodou je to, že ak si ich nastavíte, budú Vás upozorňovať na chyby pri evidovaní alebo termíny. Napríklad, že sa snažíte pridať odpad, ktorý nemáte schválený vo Vašom súhlase, prekročili ste […]