Evidenčné zostatky sú jednou z oblastí evidovania odpadov, ktoré nesú so sebou viacero otáznikov. Celkovo by sa dalo povedať, že evidovať zostatky je zbytočná práca, nakoľko sa jedná zväčša len o odhadované , teda nepresné čísla.

Ak Vám na konci roka vznikol nejaký odpad a nestihli ste ho do konca roka odviesť, máte zostatky. Napríklad, v roku 2018 Vám vzniklo 10 t odpadov, 9 ste v priebehu roka odviezli, teda 1 tona je na sklade, teda zostatok, ktorý sa presunie do roku 2019.

Ako vykonať evidenčné záznamy?

Rozoberme si najskôr situáciu pre rok 2018, teda aktuálny rok. Evidenčný zápis by vyzeral takto:

ELO

1 tona odpadov na na konci roku 2018 sa následne prenesie do evidencie pre rok 2019, ako prvý riadok novej evidencie za rok 2019. Evidenčný záznam bude vyzerať takto:

  • dátum – 1. január 2019
  • umiestnenie skladu – rovnaké ako predošlý rok
  • hmotnosť – 1 tona
  • kód nakladania – Z
  • IČO – IČO osoby u ktorej sa odpad zhromažďuje, teda pôvodca odpadu
  • Poznámka – prázdna
  • Skratka – ZPR