Evidovanie odpadov je pomerne náročné, medzi najväčšie problémy patrí asi kód nakladania, či definovanie stavu, kto je nasledujúci držiteľ. Ale aj rôzne kódy, skratky, či poznámky dajú zabrať.

Aby ste v tom mali menší guláš, pripravili sme VIDEO návod o evidovaní odpadov. Je to školenie o evidovaní odpadov a je k dispozícii pre každého. Potrebujete len počítač, tablet alebo mobil s internetom, papier a pero a hodinu času. Je celé zadarmo.

Pozrieme sa na:

  • Metodiku evidovania odpadov na tlačive Evidenčný list odpadov
  • Metodiku ohlasovania odpadov na ročnom Ohlásení o vzniku odpadov a nakladaní s ním
  • Tlačivá potrebné pre evidovanie a ohlasovanie odpadov
  • Konkrétne príklady z praxe
  • Rozoberieme si kto je nasledujúci držiteľ odpadov
  • Veľa sa budeme venovať kódom nakladania
  • Budete sa môcť pýtať na Vaše konkrétne evidenčné problémy
  • BONUS

V rámci BONUSu rozoberieme vážne lístky zberových spoločností a spracovateľov odpadu. Z týchto údajov je potrebné vykonávať evidenčné záznamy, mali by preto na nich byť potrebné údaje. Pozrieme sa čo im tam z povinných údajov chýba a aj ich oznámkujeme. Povieme si, že len 20 % odberateľov má tieto informácie v poriadku. Ukážeme si aj, ktoré spoločnosti majú nepoužiteľné vážne lístky.

Ktoré zberové spoločnosti a spracovatelia budú na pretrase? Zberné suroviny Žilina, Marius Pedersen, KOSIT, FCC Zohor, FCC Slovensko, Brantner Slovakia a Brantner Kolta, AVE SK Odpadové hospodárstvo, Hotis Recycling, KBZ, ŽP EkoQelet, EBA, Recyclo, Envigeos, či Ingrid Kuncová – IZBER.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *