Ako nastaviť automat aby evidoval samostatne?

Automat pomáha v situácii, keď firme vzniká odpad kontinuálne a vyváža ho len sporadicky, raz ročne, či pár krát za rok. Podľa evidenčnej vyhlášky je potrebné pri kontinuálnom vzniku odpadov evidovať odpady minimálne raz za mesiac. Aj keď ide len o odhad vzniknutého množstva, ktorý treba neskôr upraviť, podľa reálneho odvezeného množstva. Využiť to môžete napríklad v situácii, keď Vám každý mesiac vzniká odpadový olej, ktorý zlievate do suda a raz ročne ho dávate odviesť.

Automat vie toto celé vykonávať za Vás. Funkciu si môžete zapnúť po kliknutí na tlačítko Automat. V ňom je potrebné nastaviť sklad, nádobu a odhadované množstvo vznikajúcich odpadov za mesiac. Toto odhadované množstvo bude automat za Vás zapisovať do evidencie  k poslednému dňu každého mesiaca.

ELO sa Vás ešte spýta, odkedy chcete, aby sa spustil automat. Napríklad od 1. januára. Stlačíte Uložiť a Automat za Vás vytvorí evidenčné záznamy vzniknutých odpadov.  Následne sa vykoná  odvoz odpadu, po ktorom získate presnú váhu odovzdaných odpadov. Tú zadáte do evidencie a ELO za Vás prepočíta predošlé odhady na reálne čísla, podľa zadaného odovzdaného množstva odpadov.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *