Evidovanie odpadov na karte odpadov

Odpady sa evidujú na karte odpadu. Môžete to robiť viacerými spôsobmi, buď manuálne alebo si môžete pomôcť automatickými funkciami.

Prvý spôsob je manuálne zadávanie evidenčného záznamu kliknutím na Nový záznam odpadu. V ňom je potrebné vypísať informácie o dátume, sklade, nádobe, množstve vzniknutého alebo odovzdaného odpadu, vypísať nasledujúceho držiteľa, skratku a  poznámku. Teda presne to, čo požaduje evidenčná vyhláška. Následne stlačíte Vytvoriť a evidenčný záznam sa pridá na kartu odpadov.

Ak nezadáte všetky údaje, ktoré sú v danej situácii povinné, ELO Vás na to upozorní vo forme červeného riadku a  oznámi, čo treba opraviť, keď kliknete na červený výkričník naľavo od záznamu. Napríklad, že v zázname chýba skratka. Keď chybu opravíte, červené podsvietenie zmizne.

Takto by ste mohli evidovať všetky Vaše odpady, no je to dosť nepraktické a zdĺhavé. Preto sme vymysleli niekoľko automatických funkcií, ktoré Vám so zadávaním odpadov pomôžu.

Prvou poloautomatickou funkciou je rýchle pridávanie záznamov. Pod evidenčnými záznamami sa nachádza riadok pre rýchle pridávanie záznamov. Riadok je vždy predvyplnený podľa posledného zadaného evidenčného záznamu. Ak idete zadať napríklad odvoz odpadu tomu istému odberateľovi, stačí zadať dátum a váhu, stlačiť Enter, a evidenčný záznam je vytvorený.

Ak si želáte predvyplniť údaje z iného evidenčného záznamu, stačí skopírovať daný riadok stlačením Kopírovať a zostanú Vám predvyplnené údaje z daného záznamu. Slúži to teda na rýchle zadávanie údajov. No aj toto sme ešte vylepšili. Na zadávanie záznamov môžete využívať aj automatické funkcie, o ktorých si viac dozviete v samostatných videách.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *