Pripravili sme pre Vás 3 novinky, zlepšováky, ktoré Vám zlepšia prácu a zvýšia prehľad o odpadoch.

Štatistiky na karte odpadov

Štatistiky na karte odpadov boli už aj doposiaľ. Boli tam však len údaje o vzniku a odovzdaní odpadov v danom roku. Teraz sme to doplnili aj o prenos z minulého roka a koľko odpadov Vám zostáva na sklade, teda, koľko by ste ich ešte mali mať u seba. Máte tak hneď prehľad o každom odpade.

Po novom to vyzerá takto:

Popis odpadu

Popis odpadu využijete vtedy, ak si v rámci jedného odpadu chcete sledovať nejaké špecifiká. Napríklad máte odpad 07 02 13 – odpadový plast. Ak si tento odpad chcete deliť ešte na PP, PE, PU, PS alebo iný plastový odpad, presne na to slúži popis odpadu. Aby ste ho mohli využívať, musíte si vyvolať stĺpec s týmto popisom, robí sa to na každej karte odpadu.

V pravej časti aplikácie kliknete na ikonu Stĺpce.

Následne sa Vám zobrazí tabuľka, v ktorej si kliknete na Popis.

Keď si kliknete na položku Popis, priestor na zadávanie evidenčných záznamov sa Vám rozšíri o nový stĺpec Popis. Tu si môžete zadávať o aký odpad ide. Či je to PP plast, PE, či iný plast …

Evidencia odpadu - ELO.sk

Predvypĺňanie údajov na karte odpadov

Máte radi poriadok? A máte v účte elo.sk aspoň dve prevádzky, či dve firmy? Tak určite využijete túto funkciu. Chceli by ste mať napríklad kartu odpadu 15 01 01 Obaly z papiera a lepenky v každej prevádzke či firme stále modrú s Vašou preferovanou ikonou odpadu? Fajn, využite predvypĺňanie údajov na karte odpadov. Vytvorte si nový odpad, kliknite na ikonku Predvyplniť podľa karty a ELO Vám doplní farbu, ikonu a interný názov odpadu.

Evidujte odpady efektívne - Odpadová aplikácia ELO.sk